Trở về tổng quan
24 Tháng Tư 2019

Điều gì giúp các nhà cung cấp Bỉ nổi bật?

“Cần có một thái độ phù hợp nếu muốn xuất khẩu thành công sản phẩm đến khắp mọi nơi trên thế giới”. Tuy nhiên, thái độ cũng chỉ là một trong những yếu tố giúp các nhà cung cấp thịt Bỉ nổi bật. Một trong những nhà cung cấp của chúng tôi giải thích cách tiếp cận của họ và tất cả đều hướng đến cùng một kết quả: “… mọi người, dù sống ở bất kì đâu, cũng có thể an tâm thưởng thức những miếng thịt thơm ngon”.

Ấn phẩm

Danh mục thịt lợn

Các loại thịt: Danh mục đầy đủ các loại Thịt lợn đạt chuẩn Châu Âu, phân phối bởi các nhà cung cấp thịt Bỉ

Tải xuống

Tổng quan về các nhà cung cấp thịt Bỉ 2020

Tổng quan về các nhà cung cấp thịt Bỉ

Tải xuống

Get in touch with the Belgian meat suppliers

The Belgian meat suppliers are ready to offer a Certified European pork solution tailored to your needs. Leave your contact details and we’ll find the meat supplier that’s most fit to help you.

VLAM
Koning Albert II-laan 35 bus 50
B-1030 Brussel
T: +32 2 552 80 11
F: +32 2 552 80 01
E: meatinfo@vlam.be

Khám phá tin tức Sự kiện sắp tới