Trở về tổng quan
18 Tháng Năm 2019

Kiểm tra thông tin Điều gì khiến nước Bỉ trở thành quốc gia tiên phong trong phong trào an toàn vệ sinh thực phẩm?

Ở Châu Âu, nước Bỉ nổi lên như một quốc gia tiên phong về vấn đề an toàn thực phẩm trong khu vực. Từ khâu nuôi nhốt cho đến điểm bán hàng – quy trình luôn được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ và kiểm định nguồn gốc nghiêm ngặt. Vậy yếu tố nào làm nên sự khác biệt?

Tổ chức duy nhất đảm bảo kiểm dịch nguồn gốc đầy đủ

Ở Bỉ, không như các quốc gia khác, việc kiểm định quy trình sản xuất và bán ra được đảm bảo bởi hệ thống kiểm tra chất lượng nội bộ và độc lập: Cơ quan Liên bang về An toàn Chuỗi Thực phẩm (FASFC). Cơ quan đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và được cấp chứng nhận ISO 17025 và ISO 17020.

Do đó, FASFC là cơ quan có thẩm quyền trên toàn bộ chuỗi cung ứng lương thực ở Bỉ. Với cơ cấu này, từ trang trại cho đến bữa ăn là sự cam kết truy xuất nguồn gốc kỹ lưỡng và mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.

Ở Bỉ, việc hoàn chỉnh quy trình sản xuất, chế biến cho đến buôn bán thực phẩm đều thuộc quyền kiểm soát của cơ quan kiểm định độc lập

FASFC: Có thẩm quyền cho toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm

Ấn phẩm

Danh mục thịt lợn

Các loại thịt: Danh mục đầy đủ các loại Thịt lợn đạt chuẩn Châu Âu, phân phối bởi các nhà cung cấp thịt Bỉ

Tải xuống

Tổng quan về các nhà cung cấp thịt Bỉ 2020

Tổng quan về các nhà cung cấp thịt Bỉ

Tải xuống

Get in touch with the Belgian meat suppliers

The Belgian meat suppliers are ready to offer a Certified European pork solution tailored to your needs. Leave your contact details and we’ll find the meat supplier that’s most fit to help you.

VLAM
Koning Albert II-laan 35 bus 50
B-1030 Brussel
T: +32 2 552 80 11
F: +32 2 552 80 01
E: meatinfo@vlam.be

Khám phá tin tức Sự kiện sắp tới