Trở về tổng quan
15 Tháng Một 2020

Thịt Lợn Châu Âu: 3 Quốc Gia Tái Nhập Khẩu Thịt Lợn từ Bỉ

Nhờ vào phương pháp chống dịch tả lợn châu Phi, Bỉ đã thành công trong việc bảo vệ lợn nuôi nội địa và thịt lợn tránh xa khỏi dịch bệnh. Đây cũng chính là thông báo chính thức của Tổ Chức Thú Y Thế Giới. Quốc gia này đang xuất khẩu thịt lợn sang các nước thành viên châu Âu. Gần đây, 3 quốc gia khác đã gỡ bỏ lệnh cấm và mở cửa lại với các sản phẩm thịt lời nhập khẩu từ Bỉ.

Ấn phẩm

Danh mục thịt lợn

Các loại thịt: Danh mục đầy đủ các loại Thịt lợn đạt chuẩn Châu Âu, phân phối bởi các nhà cung cấp thịt Bỉ

Tải xuống

Tổng quan về các nhà cung cấp thịt Bỉ 2020

Tổng quan về các nhà cung cấp thịt Bỉ

Tải xuống

Get in touch with the Belgian meat suppliers

The Belgian meat suppliers are ready to offer a Certified European pork solution tailored to your needs. Leave your contact details and we’ll find the meat supplier that’s most fit to help you.

VLAM
Koning Albert II-laan 35 bus 50
B-1030 Brussel
T: +32 2 552 80 11
F: +32 2 552 80 01
E: meatinfo@vlam.be

Khám phá tin tức Sự kiện sắp tới