Thịt lợn đạt chuẩn Châu Âu tại các triển lãm thương mại - EuropeanPork | EuropeanPork

Sự kiện

Hofex Hong Kong

7 - 10 May 2019
Hong Kong
Xem chi tiết

Sial China

14 - 16 May 2019
Shanghai, China
Xem chi tiết

Ấn phẩm

Danh mục thịt lợn

Các loại thịt: Danh mục đầy đủ các loại Thịt lợn đạt chuẩn Châu Âu, phân phối bởi các nhà cung cấp thịt Bỉ

Tải xuống

Tổng quan về các nhà cung cấp thịt Bỉ

Họ là ai: tổng quan đầy đủ về tất cả những nhà cung cấp thịt Bỉ, cùng thông tin chi tiết về sản phẩm, những hoạt động, chứng nhận và điểm đến…

Tải xuống

Liên hệ với những nhà cùng cấp thịt Bỉ

Những nhà cung cấp thịt đến từ Bỉ đã sẵn sàng cung cấp những giải pháp Thịt lợn đạt chuẩn Châu Âu dành riêng cho nhu cầu của bạn. Hãy để lại thông tin liên lạc và chúng tôi sẽ tìm nhà cung cấp thịt phù hợp nhất với bạn.

VLAM
Koning Albert II-laan 35 bus 50
B-1030 Brussel
T: +32 2 552 80 11
F: +32 2 552 80 01
E: meatinfo@vlam.be

Khám phá tin tức Sự kiện sắp tới